Kmetija Golavšek leži na sredini majhne vasi Matke v Občini Prebold. S svojo dolgoletno tradicijo obstaja že več kot dvesto let. Pred drugo svetovno vojno je bila ena največjih in najnaprednejših kmetij v okolici. Proizvajali so svojo elektriko, imeli svojo žago, kovačijo, mlin in lasten vodovod, ki so ga v uporabo nudili tudi ostalim vaščanom.

Gospodarji kmetije so se menjavali z roda v rod. Sedanji gospodar Marjan je kmetijo od očeta podedoval pred petimi leti.

Njegov oče je bil skupaj z ženo lastnik kmetije vse od leta 1963. Takrat sta se Marjanova starša poročila in ustvarila družino. Življenje na kmetiji v času trdega socializma ni bilo lahko. Na začetku sta bila gospodarsko poslopje in hiša v slabem stanju. Tudi kmetijske mehanizacije ni bilo veliko, tako da sta bila z ženo primorana začeti s popolno prenovo in nakupom nove kmetijske mehanizacije.

V hlevu je bil na začetku 60-tih let samo en konj in tri govedi. Ker od kmetije ni bilo dovolj prihodka, si je takratni gospodar poiskal zaposlitev. Žena je ostala doma in skrbela za otroka in kmetijo. S skupinimi močmi sta obdelovala okoli 3 hektarje hmelja in nekaj poljščin. Kasneje sta pridelovanje hmelja opustila, povečevala pa sta število živine in s tem proizvodnjo mleka in pitancev.

Skozi vsa leta se je kmetija površinsko precej povečevala in razvijala. Z nabavo sodobnih strojev za lažje obdelovanje kmetijskih površin se je kmetijska proizvodnja zelo povečala. Naslednja večja investicija je bila prenova kmetijskega poslopja s sodobnim hlevom za rejo mladega pitanega goveda.

Leta 1984 se je družina Golavšek prilagodila modernim tržnim zahtevam z gradnjo pitališča za vzrejo piščancev. Reja piščancev je tudi danes osnovna in primarna dejavnost. Med poljščinami pa so pomembni: stročji fižol, buče za bučno olje in zelje za kisanje.